Warmte-uitwisseling tussen het lichaam en de externe omgeving bij fietsers

Warmte-uitwisseling tussen het lichaam en de externe omgeving bij fietsers

Fietsers hebben permanente en aanzienlijke warmte-uitwisseling met hun omgeving, zeker in vergelijking met iemand die stil zit. Het is des te belangrijker om hier rekening mee te houden omdat wielerwedstrijden vaak lang duren.

80% VAN DE ENERGIE VERDWIJNT ALS WARMTE!

Bij de mens wordt maar 1/4 deel van de energie uit de genuttigde voeding opgeslagen en gebruikt voor beweging. De overige 3/4 wordt afgevoerd in de vorm van warmte. Eén van prioriteiten van een wielrenner is dus te zorgen voor een goede afkoeling om 'oververhitting' te voorkomen.

WARMTE-UITWISSELING

Warmte-uitwisseling gebeurt op 4 manieren:

ZONNESTRALING OF STRALING

Deze bestaat uit de overdracht van warmte van de oppervlakte van het ene object naar het andere zonder dat de beide lichamen elkaar raken, zo verwarmen de stralen van de zon ons op afstand. Warmteverlies door straling is alleen mogelijk als de omgeving kouder is dan ons eigen lichaam, wat onder de hete zon niet snel zal gebeuren. Je zult moeten kiezen, bruin worden of presteren!

Om dit effect tegen te gaan, kies je voor lichte en luchtige kleding en fiets je niet met ontbloot bovenlichaam (de huid neemt meer warmte op).

CONDUCTIE

Hierbij gaat het om warmte-overdracht tussen twee lichamen die met elkaar in contact zijn. Bijvoorbeeld met het zadel en de pedalen.

CONVECTIE

Convectie is een vorm van warmte-overdracht waarbij tenminste een van de overdragende lichamen uit water of lucht bestaat. De warmte-uitwisseling is groter naarmate het temperatuursverschil tussen het lichaam en de lucht (of het water) groter is. Convectie is ook afhankelijk van de verplaatsingssnelheid van de vloeistof: luchtstroom of waterstroom.

Vandaar dat het belangrijk is om een jasje aan te doen voordat je aan de afdaling begint, vanwege het contact met wind of regen.

VERDAMPING

Het verdampen van zweet is de belangrijkste manier om warmte af te voeren. Het is de beste manier om de lichaamstemperatuur te reguleren.

Een wielrenner moet dus voldoende water drinken om het vochtverlies dat specifiek bij wielrennen hoort te compenseren.

Secure payment