Actievoorwaarden

winactie Amstel Gold Race Tickets

Wedstrijd wordt georganiseerd door Isostar (onderdeel van Nutrition & Santé)

 

Artikel 1: Win 2 tickets voor de Amstel Gold Race op 11 september in Valkenburg (NL)

1.1  Deelname winactie

1.     Deelname aan de winactie is kosteloos.

2.     50 personen krijgen 2 toegangstickets voor de Amstel Gold Race in Valkenburg (NL), geldig op 11 september 2021.

a.     25 winnaars in België

b.     25 winnaars in Nederland

3.     Het betreft enkel een toegang tot het evenement. Het ticket is uitgesloten voor consumptie en/of reisvergoeding.

4.     Je maakt automatisch kans op 2 tickets door een bestelling te plaatsen op www.isostar.nl of www.isostar.be in de maand Augustus 2021 (01-augustus-2021 t/m 31-augustus-2021).

a.     Enkel bestellingen met orderdatum tussen 01-08-2021 en 31-08-2021 liggen maken kans.

5.     Elke bestelling die men plaatst is een kans.

6.     Er zijn maximaal 2 tickets per persoon te winnen.

7.     Deelname aan de winactie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.

8.     Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of België.

9.     Isostar is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de winactie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

10.  Indien het evenement wordt afgelast kan men geen aanspraak maken op een terugbetaling.

11.  Indien het evenement wordt verplaatst is er een mogelijkheid dat de tickets daarna (na 11 september 2021) niet meer geldig zijn.

12.  De winnaar is zelf verantwoordelijk voor de heen- en terugreis naar het evenement in Valkenburg (NL) en de daarbij geldende Covid-19 maatregelen.

1.2 Winnaars winactie

1.     De 50 winnaars van de winactie worden uiterlijk 7 september gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.

2.     De 50 winnaars van de winactie krijgen persoonlijk bericht via het opgegeven e-mailadres in het bestelproces. 

3.     Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Isostar het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

4.     Isostar is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

5.     De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, verkoopbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Isostar gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

6.     Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

7.     De tickets zijn niet te retourneren.

 

Artikel 2: Persoonsgegevens

1.     Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.

2.     Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.