Gezond sporten en de strijd tegen doping

Gezond sporten en de strijd tegen doping

Doping wordt gedefinieerd als het overtreden van een of meer anti-dopingregels opgenomen in het wereld anti-doping programma uit maart 2003.

DOPING BESTRIJDEN = JE GEZONDHEID BESCHERMEN

In het mondiale antidopingprogramma is een lijst opgenomen met voor sporters potentieel gevaarlijke substanties alsmede van handelingen die dopinggedrag vormen of daartoe leiden, of dat nu door de sporters zelf of door een van hun begeleiders gebeurt.

Het gebruik van dopingmiddelen is niet zonder gevaar voor de sporters:

  • Sommige producten (cocaïne, ecstasy, heroïne, enz.) zijn geestelijk en/of lichamelijk verslavend voor de gebruikers ervan.
  • In andere gevallen gaat het om medicijnen (EPO, groeihormoon, insuline, enz.) waarvan misbruik of verkeerd gebruik bijwerkingen kan geven die schadelijk zijn voor het lichaam.

Deze stoffen zijn verslavend en kunnen leiden tot grote verstoringen binnen het lichaam, zoals cardiovasculaire stoornissen, hormonale deregulatie, enz.

VOORBEELDEN VAN DOPINGMIDDELEN

  • Stimulerende middelen: brengen de risico's met zich mee die gelden voor alle stoffen die effect hebben op de psyche ((nervositeit, agressiviteit, hart- en vaatziekten enz.)
  • Androgene steroïden en andere anabolen: hebben een masculiniserende werking op vrouwen (virilisatie) en kunnen leiden tot libidoproblemen, agressiviteit, peesruptuur, enz.
  • Peptidehormonen en aanverwante: het gebruik ervan leidt tot interne fysiologische ontregeling met schadelijke korte- en lange termijngevolgen.
  • Diuretica: leiden tot uitdroging.

JE ETHISCHE WAARDEN BEHOUDEN

Doping tegengaan betekent ook staan voor bepaalde sportieve ethische waarden. Sport is drager van ethische, culturele en sociale waarden. Het speelt een rol in vorming, socialisatie en integratie.

Maar de economische belangen die verband houden met de sterke mediatisering van de sport, spelen een hoe langer hoe grotere rol en oefenen een niet te verwaarlozen druk uit op sporters, of het nu gaat om topsporters of gewoon op sporters die "willen doen als de besten".

Secure payment